-->

Taylor Swift - The Man | Tekst i tłumaczenie[Verse 1]
I would be complex, I would be cool
Mogłabym być złożona, mogłabym być fajna
They'd say I played the field before I found someone to commit to
Mogliby powiedzieć‚ że grałam na boisku zanim znalazłam kogoś‚ kto by się zobowiązał
And that would be okay for me to do
I to by było dla mnie w porządku‚ aby to zrobić
Every conquest I had made would make me more of a boss to you
Każdy podbój, który miałam mógłby bardziej sprawić mnie szefem dla Ciebie

[Pre-Chorus]
I’d be a fearless leader
Mogłabym być nieustraszonym liderem
I'd be an alpha type
Mogłabym być typem alfa
When everyone believes ya
Gdy każdy Tobie wierzy
What's that like?
Jak to wygląda?

[Chorus]
I’m so sick of running as fast as I can
Mam dość biegania tak szybko, jak potrafię
Wondering if I'd get there quicker if I was a man
Domyślałam‚ że dostanę się o wiele szybciej, jeśli byłabym mężczyzną
And I'm so sick of them coming at me again
I mam ich dość tego, że grożą mi ponownie
'Cause if I was a man, then I'd be the man
Gdybym była mężczyzną‚ wtedy mogłabym być mężczyzną
I'd be the man
Mogłabym być mężczyzną
I'd be the man
Mogłabym być mężczyzną

[Verse 2]
They'd say I hustled, put in the work
Mogliby powiedzieć, że poganiałam, że włożyłam dużo pracy
They wouldn’t shake their heads and question how much of this I deserve
Nie mogliby potrząsnąć swoimi głowami i zapytali na ile tego zasługuję
What I was wearing, if I was rude
To, co miałam na sobie, gdybym była niemiła
Could all be separated from my good ideas and power moves
Mogło by to wszystko być rozdzielone od moich dobrych pomysłów i silnych ruchów

[Pre-Chorus]
And they would toast to me, oh, let the players play
I mogliby uczcić toast za mnie, och, pozwól graczom zagrać
I’d be just like Leo in Saint-Tropez
Ja mogłabym być po prostu jak Leo w Saint-Tropez

[Chorus]
I'm so sick of running as fast as I can
Mam dość biegania tak szybko, jak potrafię
Wondering if I’d get there quicker if I was a man
Domyślałam, że dostanę się o wiele szybciej, jeśli byłabym mężczyzną
And I'm so sick of them coming at me again
I mam ich dość tego, że grożą mi ponownie
'Cause if I was a man, then I'd be the man
Gdybym była mężczyzną, wtedy mogłabym być mężczyzną
I’d be the man
Mogłabym być mężczyzną
I'd be the man
Mogłabym być mężczyzną

[Bridge]
What's it like to brag about raking in dollars
Jak to jest, że gada się o grabieniu dolarów
And getting bitches and models?
I zdobywaniu suk i modelek?
And it's all good if you're bad
I wszystko jest dobrze, jeśli jesteś zły
And it's okay if you're mad
I jest okej, jeśli jesteś wściekły
If I was out flashing my dollars
Gdybym pokazywała swoje dolary
I'd be a bitch, not a baller
Mogłabym być suką, nie alfonsem
They'd paint me out to be bad
Mogliby mnie pomalować, abym była tą złą
So, it's okay that I'm mad
Więc, to racja, że jestem wściekła

[Chorus]
I'm so sick of running as fast as I can
Mam dość biegania tak szybko, jak potrafię
Wondering if I'd get there quicker if I was a man (You know that)
Domyślałam, że dostanę się o wiele szybciej, jeśli byłabym mężczyzną (Wiesz to)
And I'm so sick of them coming at me again (Coming at me again)
I mam ich dość tego, że grożą mi ponownie (Grożą mi ponownie)
'Cause if I was a man (If I was a man)
Bo gdybym była mężczyzną (Gdybym była mężczyzną)
Then I'd be the man (Then I'd be the man)
Wtedy mogłabym być mężczyzną (Wtedy mogłabym być mężczyzną)
I'm so sick of running as fast as I can (As fast as I can)
Mam dość biegania tak szybko, jak potrafię (Tak szybko, jak potrafię)
Wondering if I'd get there quicker if I was a man (Hey)
Domyślałam, że dostanę się o wiele szybciej, jeśli byłabym mężczyzną (Hej)
And I'm so sick of them coming at me again (Coming at me again)
I mam ich dość tego, że grożą mi ponownie (Grożą mi ponownie)
'Cause if I was a man (If I was a man), then I'd be the man
Bo gdybym była mężczyzną (Gdybym była mężczyzną), Wtedy mogłabym być mężczyzną
I'd be the man
Mogłabym być mężczyzną
I'd be the man (Oh)
Mogłabym być mężczyzną (Och)
I'd be the man (Yeah)
Mogłabym być mężczyzną (Tak)
I'd be the man (I'd be the man)
Mogłabym być mężczyzną (Mogłabym być mężczyzną)

[Outro]
If I was a man, then I'd be the man
Gdybym była mężczyzną, wtedy mogłabym być mężczyzną

Giveaway Pulsa
Share This : Ikuti Terjemahan Lirik Lagu di
Terjemahan Lirik Lagu