• Taylor Swift - The Man | Tekst i tłumaczenie  [Verse 1]
  I would be complex, I would be cool
  Mogłabym być złożona, mogłabym być fajna
  They'd say I played the field before I found someone to commit to
  Mogliby powiedzieć‚ że grałam na boisku zanim znalazłam kogoś‚ kto by się zobowiązał
  And that would be okay for me to do
  I to by było dla mnie w porządku‚ aby to zrobić
  Every conquest I had made would make me more of a boss to you
  Każdy podbój, który miałam mógłby bardziej sprawić mnie szefem dla Ciebie

  [Pre-Chorus]
  I’d be a fearless leader
  Mogłabym być nieustraszonym liderem
  I'd be an alpha type
  Mogłabym być typem alfa
  When everyone believes ya
  Gdy każdy Tobie wierzy
  What's that like?
  Jak to wygląda?

  [Chorus]
  I’m so sick of running as fast as I can
  Mam dość biegania tak szybko, jak potrafię
  Wondering if I'd get there quicker if I was a man
  Domyślałam‚ że dostanę się o wiele szybciej, jeśli byłabym mężczyzną
  And I'm so sick of them coming at me again
  I mam ich dość tego, że grożą mi ponownie
  'Cause if I was a man, then I'd be the man
  Gdybym była mężczyzną‚ wtedy mogłabym być mężczyzną
  I'd be the man
  Mogłabym być mężczyzną
  I'd be the man
  Mogłabym być mężczyzną

  [Verse 2]
  They'd say I hustled, put in the work
  Mogliby powiedzieć, że poganiałam, że włożyłam dużo pracy
  They wouldn’t shake their heads and question how much of this I deserve
  Nie mogliby potrząsnąć swoimi głowami i zapytali na ile tego zasługuję
  What I was wearing, if I was rude
  To, co miałam na sobie, gdybym była niemiła
  Could all be separated from my good ideas and power moves
  Mogło by to wszystko być rozdzielone od moich dobrych pomysłów i silnych ruchów

  [Pre-Chorus]
  And they would toast to me, oh, let the players play
  I mogliby uczcić toast za mnie, och, pozwól graczom zagrać
  I’d be just like Leo in Saint-Tropez
  Ja mogłabym być po prostu jak Leo w Saint-Tropez

  [Chorus]
  I'm so sick of running as fast as I can
  Mam dość biegania tak szybko, jak potrafię
  Wondering if I’d get there quicker if I was a man
  Domyślałam, że dostanę się o wiele szybciej, jeśli byłabym mężczyzną
  And I'm so sick of them coming at me again
  I mam ich dość tego, że grożą mi ponownie
  'Cause if I was a man, then I'd be the man
  Gdybym była mężczyzną, wtedy mogłabym być mężczyzną
  I’d be the man
  Mogłabym być mężczyzną
  I'd be the man
  Mogłabym być mężczyzną

  [Bridge]
  What's it like to brag about raking in dollars
  Jak to jest, że gada się o grabieniu dolarów
  And getting bitches and models?
  I zdobywaniu suk i modelek?
  And it's all good if you're bad
  I wszystko jest dobrze, jeśli jesteś zły
  And it's okay if you're mad
  I jest okej, jeśli jesteś wściekły
  If I was out flashing my dollars
  Gdybym pokazywała swoje dolary
  I'd be a bitch, not a baller
  Mogłabym być suką, nie alfonsem
  They'd paint me out to be bad
  Mogliby mnie pomalować, abym była tą złą
  So, it's okay that I'm mad
  Więc, to racja, że jestem wściekła

  [Chorus]
  I'm so sick of running as fast as I can
  Mam dość biegania tak szybko, jak potrafię
  Wondering if I'd get there quicker if I was a man (You know that)
  Domyślałam, że dostanę się o wiele szybciej, jeśli byłabym mężczyzną (Wiesz to)
  And I'm so sick of them coming at me again (Coming at me again)
  I mam ich dość tego, że grożą mi ponownie (Grożą mi ponownie)
  'Cause if I was a man (If I was a man)
  Bo gdybym była mężczyzną (Gdybym była mężczyzną)
  Then I'd be the man (Then I'd be the man)
  Wtedy mogłabym być mężczyzną (Wtedy mogłabym być mężczyzną)
  I'm so sick of running as fast as I can (As fast as I can)
  Mam dość biegania tak szybko, jak potrafię (Tak szybko, jak potrafię)
  Wondering if I'd get there quicker if I was a man (Hey)
  Domyślałam, że dostanę się o wiele szybciej, jeśli byłabym mężczyzną (Hej)
  And I'm so sick of them coming at me again (Coming at me again)
  I mam ich dość tego, że grożą mi ponownie (Grożą mi ponownie)
  'Cause if I was a man (If I was a man), then I'd be the man
  Bo gdybym była mężczyzną (Gdybym była mężczyzną), Wtedy mogłabym być mężczyzną
  I'd be the man
  Mogłabym być mężczyzną
  I'd be the man (Oh)
  Mogłabym być mężczyzną (Och)
  I'd be the man (Yeah)
  Mogłabym być mężczyzną (Tak)
  I'd be the man (I'd be the man)
  Mogłabym być mężczyzną (Mogłabym być mężczyzną)

  [Outro]
  If I was a man, then I'd be the man
  Gdybym była mężczyzną, wtedy mogłabym być mężczyzną

  cari disini lalu klik enter
  Share This : Ikuti Terjemahan Lirik Lagu di Terjemahan Lirik Lagu