-->

Taylor Swift - Lover | Tekst i tłumaczenie


[Verse 1]
We could leave the Christmas lights up 'til January
Moglibyśmy zostawić lampki świąteczne aż do stycznia
This is our place, we make the rules
To jest nasze miejsce, my ustalamy zasady
And there's a dazzling haze, a mysterious way about you, dear
I tu jest oświetlająca mgiełka, tajemniczy sposób o tobie, mój drogi
Have I known you 20 seconds or 20 years?
Znałam Cię dwadzieścia sekund czy dwadzieścia lat?

[Chorus]
Can I go where you go?
Czy mogę pójść tam gdzie ty?
Can we always be this close forever and ever?
Czy zawsze możemy być tak blisko na wieki wieków?
And ah, take me out, and take me home
I, ach, zabierz mnie stąd i zabierz mnie do domu
You're my, my, my, my lover
Jesteś moim, moim, moim, moim kochankiem

[Verse 2]
We could let our friends crash in the living room
Moglibyśmy pozwolić naszym znajomym rozbić się w salonie
This is our place, we make the call
To jest nasze miejsce, my tu decydujemy
And I'm highly suspicious that everyone who sees you wants you
I jestem bardzo podejrzliwa, że każdy, kto Cię widzi, chce Ciebie
I've loved you three summers now, honey, but I want 'em all
Kocham Cię już trzy lata, kochanie, ale chcę je wszystkie

[Chorus]
Can I go where you go?
Czy mogę pójść tam gdzie ty?
Can we always be this close forever and ever?
Czy zawsze możemy być tak blisko na wieki wieków?
And ah, take me out, and take me home (Forever and ever)
I, ach, zabierz mnie stąd i zabierz mnie do domu (Na wieki wieków)
You're my, my, my, my lover
Jesteś moim, moim, moim, moim kochankiem

[Bridge]
Ladies and gentlemen, will you please stand?
Panie i panowie, czy moglibyście wstać?
With every guitar string scar on my hand
Z każdą blizną od strun gitary na mej dłoni
I take this magnetic force of a man to be my lover
Biorę tego przyciągającego jak magnes, na mojego kochanka
My heart's been borrowed and yours has been blue
Moje serce było pożyczane, a Twoje było łamane
All's well that ends well to end up with you
Wszystko dobre, co się dobrze kończy by skończyć się z tobą
Swear to be overdramatic and true to my lover
Przysięgam być przesadnie dramatyczna i wierna mojemu kochankowi
And you'll save all your dirtiest jokes for me
I zostawisz dla mnie wszystkie swoje sprośne żarty
And at every table, I'll save you a seat, lover
I przy każdym stole, oszczędzę Ci miejsca, kochanku

[Chorus]
Can I go where you go?
Czy mogę pójść tam gdzie ty?
Can we always be this close forever and ever?
Czy zawsze możemy być tak blisko na wieki wieków?
And ah, take me out, and take me home (Forever and ever)
I, ach, zabierz mnie stąd i zabierz mnie do domu (Na wieki wieków)
You're my, my, my, my
Jesteś moim, moim, moim, moim
Oh, you're my, my, my, my
Och, jesteś moim, moim, moim, moim
Darling, you're my, my, my, my lover
Mój drogi, jesteś moim, moim, moim, moim kochankiem

Giveaway Pulsa
Share This : Ikuti Terjemahan Lirik Lagu di Terjemahan Lirik Lagu