-->

Lauv & Anne-Marie - ​fuck, i’m lonely | Tekst i tłumaczenie


[Verse 1: Lauv]
I call you one time, two time, three time
Dzwonię do ciebie raz, dwa, trzy razy
I can't wait no more
Nie mogę dłużej czekać
Your fingers through my hair, that's on my mind
Twoje palce w moich włosach, o tym myślę
I know it's been a minute since you walked right through that door
Wiem, że minęło trochę czasu od kiedy przechodziłaś przez te drzwi
But I still think about you all the time
Ale nadal ciągle o Tobie myślę

[Pre-Chorus: Lauv]
I don't know, I don't know
Nie wiem, nie wiem
How I'm gonna make it out
Jak mam to przetrwać
I don't know, I don't know
Nie wiem, nie wiem
Now you got me sayin'
Przez Ciebie teraz mówię

[Chorus: Lauv]
Fuck, I'm lonely, I'm lonely, I'm lonely as
Kurwa, jestem samotny, jestem samotny, jestem cholernie samotny
Fuck, come hold me, come hold me, come hold me
Kurwa, przyjdź mnie objąć, przyjdź mnie objąć, przyjdź mnie objąć
It's been me myself and why
Ciągle jestem tylko ja
Did you go? Did you go?
Dlaczego odeszłaś, dlaczego odeszłaś?
Oh, fuck, I'm lonely, I'm lonely, I'm lonely, lonely, I
Och, kurwa, jestem samotny, jestem samotny, jestem samotny, samotny, ja

[Verse 2: Anne-Marie]
Yeah, I still watch the shows you showed me
Tak, ciągle oglądam te seriale, które mi pokazałeś
I still drink that wine
Ciągle piję to wino
But these days it tastes more bitter than sweet, hmm
Ale teraz jest bardziej gorzkie niż słodkie
And all my friends are way too drunk to save me from my phone
I wszyscy moi przyjaciele są zbyt pijani by uratować mnie przed telefonem
So sorry if I say some things I mean
Więc wybacz, jeśli powiem coś co mam na myśli

[Pre-Chorus: Anne-Marie & Lauv]
I don't know, I don't know
Nie wiem, nie wiem
How I'm gonna make it out
Jak mam to przetrwać
I don't know, I don't know
Nie wiem, nie wiem
Now you got me sayin'
Przez Ciebie teraz mówię

[Chorus: Anne Marie & Lauv, Anne-Marie]
Fuck, I'm lonely, I'm lonely, I'm lonely as
Kurwa, jestem samotny, jestem samotny, jestem cholernie samotny
Fuck, come hold me, come hold me, come hold me
Kurwa, przyjdź mnie objąć, przyjdź mnie objąć, przyjdź mnie objąć
It's been me myself and why
Ciągle jestem tylko ja
Did you go? Did you go?
Dlaczego odeszłaś, dlaczego odeszłaś?
Oh, fuck, I'm lonely, I'm lonely, I'm lonely, lonely, I
Och, kurwa, jestem samotny, jestem samotny, jestem samotny, samotny, ja

[Bridge: Lauv with Anne-Marie, Anne-Marie]
Miss those nights when you would come over
Tęsknię za nocami kiedy przychodziłaś
Spent all night just tryna get closer
Spędzaliśmy całą noc próbując się do siebie zbliżyć
That was June and now it's October
To był czerwiec, a teraz jest październik
I don't want, don't want to get over
Nie chcę, nie chcę
I miss those nights when you would come over
Tęsknię za nocami kiedy przychodziłaś
Spent all night just tryna get closer
Spędzaliśmy całą noc próbując się do siebie zbliżyć
That was June and now it's October
To był czerwiec, a teraz jest październik
I don't want, don't want to get over you
Nie chcę, nie chcę zapomnieć o tobie
Oh, get over you
Oh, Zapomnieć o tobie

[Chorus: Lauv & Anne-Marie, Lauv]
Fuck, I'm lonely, I'm lonely, I'm lonely as
Kurwa, jestem samotny, jestem samotny, jestem cholernie samotny
Fuck, come hold me, come hold me, come hold me
Kurwa, przyjdź mnie objąć, przyjdź mnie objąć, przyjdź mnie objąć
It's been me myself and why
Ciągle jestem tylko ja
Did you go? Did you go?
Dlaczego odeszłaś, dlaczego odeszłaś?
Oh, fuck, I'm lonely, I'm lonely, I'm lonely, lonely, I
Och, kurwa, jestem samotny, jestem samotny, jestem samotny, samotny, ja

[Outro: Lauv & Anne-Marie, Lauv]
I miss those nights when you would come over (Yeah)
Tęsknię za nocami kiedy przychodziłaś (Yeah)
Spent all night just tryna get closer
Spędzaliśmy całą noc próbując się do siebie zbliżyć
That was June and now it's October
To był czerwiec, a teraz jest październik
I don't want, don't want to get over
Nie chcę, nie chcę
I miss those nights when you would come over
Tęsknię za nocami kiedy przychodziłaś
Spent all night just tryna get closer
Spędzaliśmy całą noc próbując się do siebie zbliżyć
That was June and now it's October
To był czerwiec, a teraz jest październik
I don't want, don't want to get over you
Nie chcę, nie chcę zapomnieć o tobie, zapomnieć o tobie
(Hmm, hmm)
Giveaway Pulsa
Share This : Ikuti Terjemahan Lirik Lagu di Terjemahan Lirik Lagu