• Camila Cabello - Shameless | Tekst i tłumaczenie


  [Verse 1]
  Don't speak, no, don't try
  Nie mów, nie, nie próbuj
  It's been a secret for the longest time
  To było tajemnicą przez najdłuższy czas
  Don't run (Oh), no, don't hide
  Nie biegnij, hah, nie, nie ukrywaj się
  Been running from it for the longest time
  Biegłam od tego przez najdłuższy czas

  [Pre-Chorus]
  So many mornings I woke up confused
  Przez wiele poranków budziłam się niepewna
  In my dreams, I do anything I want to you
  W moich snach robię Tobie wszystko, co tylko zechcę
  My emotions are naked, they're taking me out of my mind
  Moje emocje są nagie, zabierają mnie od moich myśli

  [Chorus]
  Right now, I'm shameless
  Teraz jestem bezwstydna
  Screamin' my lungs out for ya
  Wykrzykuję do Ciebie z całych moich płuc
  Not afraid to face it
  Nie boję się temu stawiać czoła
  I need you more than I want to
  Potrzebuję Ciebie bardziej, niż chcę
  Need you more than I want to
  Potrzebuję Ciebie bardziej, niż chcę
  Show me you're shameless
  Pokaż, że jesteś bezwstydny
  Write it on my neck, why don't ya?
  Napisz to na mojej szyi, czemu nie?
  And I won't erase it
  I tego nie zmażę
  I need you more than I want to
  Potrzebuję Ciebie bardziej, niż chcę
  I need you more than I want to
  Potrzebuję Ciebie bardziej, niż chcę

  [Post-Chorus]
  No-oh, uh-uh, don't wanna do this now
  Nie-och, uh-uh, nie chcę robić tego teraz
  No-oh, uh-uh, don't wanna do this now
  Nie-och, uh-uh, nie chcę robić tego teraz
  No-oh, uh-uh, don't wanna do this now
  Nie-och, uh-uh, nie chcę robić tego teraz
  No-oh, uh-uh, don't wanna do this now
  Nie-och, uh-uh, nie chcę robić tego teraz

  [Verse 2]
  So we're there, now it's real
  Więc, jesteśmy tutaj, to jest teraz prawdziwe
  Now that you have me, do you want me still?
  Teraz gdy już mnie masz, czy ty mnie jeszcze chcesz?
  My kisses are history, they go back a long time, uh
  Moje pocałunki są historią, przez długi czas wracają, ach
  And I'm tired of loving somebody that's not mine, no
  I jestem zmęczona kochaniem kogoś, kto nie jest mój, nie-e

  [Pre-Chorus]
  So many mornings I woke up confused
  Przez wiele poranków budziłam się niepewna
  In my dreams, I do anything I want to you
  W moich snach robię Tobie wszystko, co tylko zechcę
  My emotions are naked, they're taking me out of my mind (Mind)
  Moje emocje są nagie, zabierają mnie od moich myśli (Myśli)

  [Chorus]
  Right now, I'm shameless
  Teraz jestem bezwstydna
  Screamin' my lungs out for ya
  Wykrzykuję do Ciebie z całych moich płuc
  Not afraid to face it
  Nie boję się temu stawiać czoła
  I need you more than I want to
  Potrzebuję Ciebie bardziej, niż chcę
  Need you more than I want to
  Potrzebuję Ciebie bardziej, niż chcę
  Show me you're shameless
  Pokaż, że jesteś bezwstydny
  Write it on my neck, why don't ya?
  Napisz to na mojej szyi, czemu nie?
  And I won't erase it
  I tego nie zmażę
  I need you more than I want to
  Potrzebuję Ciebie bardziej, niż chcę
  I need you more than I want to
  Potrzebuję Ciebie bardziej, niż chcę

  [Post-Chorus]
  No-oh, uh-uh, don't wanna do this now
  Nie-och, uh-uh, nie chcę robić tego teraz
  No-oh, uh-uh, don't wanna do this now
  Nie-och, uh-uh, nie chcę robić tego teraz
  No-oh, uh-uh, don't wanna do this now
  Nie-och, uh-uh, nie chcę robić tego teraz
  No-oh, uh-uh, don't wanna do this now
  Nie-och, uh-uh, nie chcę robić tego teraz

  [Bridge]
  There's just inches in between us
  Między nami jest tylko kilka centymetrów
  I want you to give in, I want you to give in
  Chcę, żebyś się poddał, chcę, żebyś się poddał
  There is tension in between us
  Między nami jest napięcie
  I just wanna give in
  Chciałabym temu się poddać
  And I don't care if I'm forgiven
  I nie obchodzi mnie to, że jestem niewybaczalna

  [Chorus]
  Right now, I'm shameless
  Teraz jestem bezwstydna
  Screamin' my lungs out for ya
  Wykrzykuję do Ciebie z całych moich płuc
  Not afraid to face it
  Nie boję się temu stawiać czoła
  I need you more than I want to
  Potrzebuję Ciebie bardziej, niż chcę
  Need you more than I want to
  Potrzebuję Ciebie bardziej, niż chcę
  Show me you're shameless
  Pokaż, że jesteś bezwstydny
  Write it on my neck, why don't ya?
  Napisz to na mojej szyi, czemu nie?
  And I won't erase it
  I tego nie zmażę
  I need you more than I want to
  Potrzebuję Ciebie bardziej, niż chcę
  I need you more than I want to
  Potrzebuję Ciebie bardziej, niż chcę

  [Post-Chorus]
  No-oh, uh-uh, don't wanna do this now
  Nie-och, uh-uh, nie chcę robić tego teraz
  No-oh, uh-uh, don't wanna do this now
  Nie-och, uh-uh, nie chcę robić tego teraz
  No-oh, uh-uh, don't wanna do this now
  Nie-och, uh-uh, nie chcę robić tego teraz
  No-oh, uh-uh, don't wanna do this now
  Nie-och, uh-uh, nie chcę robić tego teraz
  cari disini lalu klik enter
  Share This : Ikuti Terjemahan Lirik Lagu di Terjemahan Lirik Lagu