-->

Camila Cabello - Shameless | Tekst i tłumaczenie


[Verse 1]
Don't speak, no, don't try
Nie mów, nie, nie próbuj
It's been a secret for the longest time
To było tajemnicą przez najdłuższy czas
Don't run (Oh), no, don't hide
Nie biegnij, hah, nie, nie ukrywaj się
Been running from it for the longest time
Biegłam od tego przez najdłuższy czas

[Pre-Chorus]
So many mornings I woke up confused
Przez wiele poranków budziłam się niepewna
In my dreams, I do anything I want to you
W moich snach robię Tobie wszystko, co tylko zechcę
My emotions are naked, they're taking me out of my mind
Moje emocje są nagie, zabierają mnie od moich myśli

[Chorus]
Right now, I'm shameless
Teraz jestem bezwstydna
Screamin' my lungs out for ya
Wykrzykuję do Ciebie z całych moich płuc
Not afraid to face it
Nie boję się temu stawiać czoła
I need you more than I want to
Potrzebuję Ciebie bardziej, niż chcę
Need you more than I want to
Potrzebuję Ciebie bardziej, niż chcę
Show me you're shameless
Pokaż, że jesteś bezwstydny
Write it on my neck, why don't ya?
Napisz to na mojej szyi, czemu nie?
And I won't erase it
I tego nie zmażę
I need you more than I want to
Potrzebuję Ciebie bardziej, niż chcę
I need you more than I want to
Potrzebuję Ciebie bardziej, niż chcę

[Post-Chorus]
No-oh, uh-uh, don't wanna do this now
Nie-och, uh-uh, nie chcę robić tego teraz
No-oh, uh-uh, don't wanna do this now
Nie-och, uh-uh, nie chcę robić tego teraz
No-oh, uh-uh, don't wanna do this now
Nie-och, uh-uh, nie chcę robić tego teraz
No-oh, uh-uh, don't wanna do this now
Nie-och, uh-uh, nie chcę robić tego teraz

[Verse 2]
So we're there, now it's real
Więc, jesteśmy tutaj, to jest teraz prawdziwe
Now that you have me, do you want me still?
Teraz gdy już mnie masz, czy ty mnie jeszcze chcesz?
My kisses are history, they go back a long time, uh
Moje pocałunki są historią, przez długi czas wracają, ach
And I'm tired of loving somebody that's not mine, no
I jestem zmęczona kochaniem kogoś, kto nie jest mój, nie-e

[Pre-Chorus]
So many mornings I woke up confused
Przez wiele poranków budziłam się niepewna
In my dreams, I do anything I want to you
W moich snach robię Tobie wszystko, co tylko zechcę
My emotions are naked, they're taking me out of my mind (Mind)
Moje emocje są nagie, zabierają mnie od moich myśli (Myśli)

[Chorus]
Right now, I'm shameless
Teraz jestem bezwstydna
Screamin' my lungs out for ya
Wykrzykuję do Ciebie z całych moich płuc
Not afraid to face it
Nie boję się temu stawiać czoła
I need you more than I want to
Potrzebuję Ciebie bardziej, niż chcę
Need you more than I want to
Potrzebuję Ciebie bardziej, niż chcę
Show me you're shameless
Pokaż, że jesteś bezwstydny
Write it on my neck, why don't ya?
Napisz to na mojej szyi, czemu nie?
And I won't erase it
I tego nie zmażę
I need you more than I want to
Potrzebuję Ciebie bardziej, niż chcę
I need you more than I want to
Potrzebuję Ciebie bardziej, niż chcę

[Post-Chorus]
No-oh, uh-uh, don't wanna do this now
Nie-och, uh-uh, nie chcę robić tego teraz
No-oh, uh-uh, don't wanna do this now
Nie-och, uh-uh, nie chcę robić tego teraz
No-oh, uh-uh, don't wanna do this now
Nie-och, uh-uh, nie chcę robić tego teraz
No-oh, uh-uh, don't wanna do this now
Nie-och, uh-uh, nie chcę robić tego teraz

[Bridge]
There's just inches in between us
Między nami jest tylko kilka centymetrów
I want you to give in, I want you to give in
Chcę, żebyś się poddał, chcę, żebyś się poddał
There is tension in between us
Między nami jest napięcie
I just wanna give in
Chciałabym temu się poddać
And I don't care if I'm forgiven
I nie obchodzi mnie to, że jestem niewybaczalna

[Chorus]
Right now, I'm shameless
Teraz jestem bezwstydna
Screamin' my lungs out for ya
Wykrzykuję do Ciebie z całych moich płuc
Not afraid to face it
Nie boję się temu stawiać czoła
I need you more than I want to
Potrzebuję Ciebie bardziej, niż chcę
Need you more than I want to
Potrzebuję Ciebie bardziej, niż chcę
Show me you're shameless
Pokaż, że jesteś bezwstydny
Write it on my neck, why don't ya?
Napisz to na mojej szyi, czemu nie?
And I won't erase it
I tego nie zmażę
I need you more than I want to
Potrzebuję Ciebie bardziej, niż chcę
I need you more than I want to
Potrzebuję Ciebie bardziej, niż chcę

[Post-Chorus]
No-oh, uh-uh, don't wanna do this now
Nie-och, uh-uh, nie chcę robić tego teraz
No-oh, uh-uh, don't wanna do this now
Nie-och, uh-uh, nie chcę robić tego teraz
No-oh, uh-uh, don't wanna do this now
Nie-och, uh-uh, nie chcę robić tego teraz
No-oh, uh-uh, don't wanna do this now
Nie-och, uh-uh, nie chcę robić tego teraz
Giveaway Pulsa
Share This : Ikuti Terjemahan Lirik Lagu di
Terjemahan Lirik Lagu