-->

Ariana Grande & Social House - Boyfriend | Songteksten en Nederlandse Vertaling


[Verse 1: Ariana Grande]
I'm a motherfuckin' train wreck
Ik ben een motherfuckin' ramp
I don't wanna be too much
Ik wil niet te veel zijn
But I don't wanna miss your touch
Maar ik wil je aanraking niet missen
And you don't seem to give a fuck
En het lijkt alsof jij geen fuck geeft
I don't wanna keep you waiting
Ik wil je niet laten wachten
But I do just what I have to do
Maar ik doe wat ik moet doen
And I might not be the one for you
En ik ben misschien niet degene voor je
But you ain't allowed to have no boo
Maar als je zo doorgaat heb je straks geen meisje meer

[Pre-Chorus: Ariana Grande]
Cause I know we be so complicated
Want ik weet dat we zo moeilijk doen
But we be so smitten, it's crazy
Maar we zijn zo verliefd, het is ongelooflijk
I can't have what I want, but neither can you
Ik kan niet krijgen wat ik wil, maar jij ook niet

[Chorus: Ariana Grande]
You ain't my boyfriend (Boyfriend)
Je bent mijn vriendje niet (Vriendje)
And I ain't your girlfriend (Girlfriend)
En ik ben je meisje niet (Meisje)
But you don't want me to see nobody else
Maar jij wil niet dat ik andere jongens zie
And I don't want you to see nobody
En ik wil niet dat je iemand anders ziet
But you ain't my boyfriend (Boyfriend)
Maar je bent mijn vriendje niet (Vriendje)
And I ain't your girlfriend (Girlfriend)
En ik ben je meisje niet (Meisje)
But you don't want me to touch nobody else (Nobody)
Maar jij wil niet dat iemand anders me aanraakt
Baby, we ain't gotta tell nobody
Schat, we hoeven het niemand te vertellen

[Verse 2: Mikey]
Even though you ain't mine, I promise the way we fight
Zelfs al ben je niet van mij, ik beloof je dat de manier waarop we ruziƫn
Make me honestly feel like we just in love
Me laat voelen of we net verliefd zijn
Cause, baby, when push comes to shove
Want, schat, als puntje bij paaltje komt
Damn, baby, I'm a train wreck, too (Too)
Damn, schat, ik ben ook een ramp, ook (Ook)
I lose my mind when it comes to you
Ik word gek als het over jou gaat
I take time with the ones I choose
Ik neem mijn tijd met degene die ik kies
And I don't want a smile if it ain't from you, yeah
En ik wil niet lachen als het niet door jou komt

[Pre-Chorus: Mikey]
I know we be so complicated
Want ik weet dat we zo moeiijk doen
Lovin' you sometimes drive me crazy
Van je houden maakt me gek
Cause I can't have what I want and neither can you
Want ik kan niet krijgen wat ik wil, maar jij ook niet

[Chorus: Ariana Grande]
You ain't my boyfriend (Boyfriend)
Je bent mijn vriendje niet (Vriendje)
And I ain't your girlfriend (Girlfriend)
En ik ben je meisje niet (Meisje)
But you don't want me to see nobody else
Maar jij wil niet dat ik andere jongens zie
And I don't want you to see nobody
En ik wil niet dat je iemand anders ziet
But you ain't my boyfriend (Boyfriend)
Maar je bent mijn vriendje niet (Vriendje)
And I ain't your girlfriend (Girlfriend)
En ik ben je meisje niet (Meisje)
But you don't want me to touch nobody else (Nobody)
Maar jij wil niet dat iemand anders me aanraakt
Baby, we ain't gotta tell nobody
Schat, we hoeven het niemand te vertellen

[Verse 3: Scootie & Ariana Grande]
I wanna kiss you (Yeah), don't wanna miss you (Yeah)
Ik wil je zoenen (Yeah), ik wil je niet missen (Yeah)
But I can't be with you 'cause I got issues
Maar ik kan niet bij je zijn, want ik heb problemen
Yeah, on the surface, seem like it's easy
Ja, op het oppervlak lijkt het makkelijk
Careful with words, but it's still hard to read me
Voorzichtig met woorden, maar het is nog steeds moeilijk om me te begrijpen
Stress high when the trust low (Mmm)
Veel stress als het vertrouwen laag is (Mmm)
Bad vibes, where'd the fun go? (Oh)
Slechte gevoelens, waar is het leuke gebleven? (Oh)
Try to open up and love more (Love more)
Probeer je open te stellen en meer liefde te geven (Meer liefde)
Try to open up and love more
Probeer je open te stellen en meer liefde te geven

[Bridge: Scootie, Ariana Grande, & Both]
If you were my boyfriend
Als je mijn vriendje was
And you were my girlfriend
En jij mijn meisje
I prolly wouldn't see nobody else
Zou ik waarschijnlijk niemand anders zien
But I can't guarantee that by myself
Maar ik kan dat niet beloven in mijn eentje

[Chorus: Ariana Grande]
You ain't my boyfriend (Boyfriend, you ain't my boyfriend)
Je bent mijn vriendje niet (Vriendje, je bent mijn vriendje niet)
And I ain't your girlfriend (Girlfriend, I ain't your girlfriend)
En ik ben je meisje niet (Meisje, ik ben je meisje niet)
But you don't want me to see nobody else (Nobody)
Maar jij wil niet dat ik iemand anders zie (Niemand)
And I don't want you to see nobody
En ik wil niet dat je iemand anders ziet
But you ain't my boyfriend (Boyfriend, you know you ain't my boyfriend)
Maar je bent mijn vriendje niet (Vriendje, je weet dat je mijn vriendje niet bent)
And I ain't your girlfriend (Girlfriend, yeah, mmm)
En ik ben je meisje niet (Meisje, yeah, mmm)
But you don't want me to touch nobody else (Nobody)
Maar jij wil niet dat iemand anders me aanraakt (Niemand)
Baby, we ain't gotta tell nobody (Oh yeah)
Schat, we hoeven het niemand te vertellen (Oh Yeah)
You ain't my boyfriend (Boyfriend)
Je bent mijn vriendje niet (Vriendje)
And I ain't your girlfriend (Girlfriend)
En ik ben je meisje niet (Meisje)
But you don't want me to see nobody else
Maar jij wil niet dat ik andere jongens zie
And I don't want you to see nobody
En ik wil niet dat je iemand anders ziet
But you ain't my boyfriend (Boyfriend)
Maar je bent mijn vriendje niet (Vriendje)
And I ain't your girlfriend (Girlfriend, yeah)
En ik ben je meisje niet (Meisje, yeah)
But you don't want me to touch nobody else (Nobody)
Maar jij wil niet dat iemand anders me aanraakt (Niemand)
Baby, we ain't gotta tell nobody
Schat, we hoeven het niemand te vertellen
Giveaway Pulsa
Share This : Ikuti Terjemahan Lirik Lagu di Terjemahan Lirik Lagu