-->

Post Malone - Goodbyes | Texte und Deutsche Übersetzung


feat Young Thug

[Verse 1: Post Malone]
Me and Kurt feel the same, too much pleasure is pain
Ik en Kurt voelen hetzelfde, te veel plezier is pijn
My girl spites me in vain, all I do is complain
Mijn meisje kwetst me met ijdelheid, al wat ik doe is klagen
She needs something to change, need to take off the e-e-edge
Ze heeft iets nodig om te veranderen, moet de kant eraf halen
So fuck it all tonight
Dus fuck het allemaal vannacht
And don't tell me to shut up
En zeg me niet dat ik moet zwijgen
When you know you talk too much
Wanneer je weet dat je teveel praat
But you don't got shit to say (Say)
Maar je het geen shit te zeggen

[Chorus: Post Malone]
I want you out of my head
Ik wil je uit mijn hoofd
I want you out of my bedroom tonight (Bedroom)
Ik wil je uit mijn slaapkamer vannacht (Slaapkamer)
There's no way I could save you (Save you)
Er is geen manier dat ik je kan redden (Je redden)
'Cause I need to be saved, too
Want ik moet ook gered worden
I'm no good at goodbyes
Ik ben niet goed in afscheid

[Verse 2: Post Malone]
We're both actin' insane, but too stubborn to change
We doen beide gek, maar te koppig om te veranderen
Now I'm drinkin' again, 80 proof in my veins
Nu drink ik opnieuw, 80 proof in mijn aderen
And my fingertips stained, looking over the e-e-edge
En mijn vingertoppen vies, kijkend over de ka-a-ant
Don't fuck with me tonight
Fuck niet met me vannacht
Say you needed this heart, then you got it (Got it)
Zei dat je dit hart nodig had, dan had je het (Had je het)
Turns out that it wasn't what you wanted (Wanted)
Nu blijkt het dat het niet was wat je wou (Wou)
And we wouldn't let go and we lost it
En we zouden niet loslaten en we verloren het
Now I'm a goner
Nu ben ik weg

[Chorus: Post Malone]
I want you out of my head (Head)
Ik wil je uit mijn hoofd (Hoofd)
I want you out of my bedroom tonight (Bedroom)
Ik wil je uit mijn slaapkamer vannacht (Slaapkamer)
There's no way I could save you (Save you)
Er is geen manier dat ik je kan redden (Je redden)
'Cause I need to be saved, too (Saved, too)
Want ik moet ook gered worden (Gered, ook)
I'm no good at goodbyes
Ik ben niet goed in afscheid

[Verse 3: Young Thug]
I want you out of my life
Ik wil je recht in mijn leven
I want you back here tonight
Ik wil je terug hier vannacht
I'm tryna cut you, no knife
Ik probeer je te snijden, geen mes
I wanna slice you and dice you
Ik wil je kappen en fijnhakken
My argue possessive, it got you precise
Mijn hart wordt bezitterig, het maakte je scherp
Can you not turn off the TV? I'm watchin' the fight
Kan je de TV niet afzetten? Ik kijk naar het gevecht
I flood the garage, blue diamond, no shark
Mijn overstroomde Girard, blauwe diamant op schok
You're Barbie life doll, it's Nicki Minaj
Jij poppende levende pop, het is Nicki Minaj
You don't need a key to drive, your car on the charger
Je hebt geen sleutel nodig om te rijden, je auto is herlaadbaar
I just wanna see the side, the one that's unbothered (Yeah)
Ik wil gewoon de kant zien, de kant dat ongestoord is (Yeah)
And I don't want ya to never go outside (Outside)
En ik wil dat je nooit buiten gaat (Buiten)
I promise if they play, my niggas slidin' (Slidin')
Ik beloof als ze spelen, dat mijn niggas sliden (Sliden)
I'm fuckin' her, and the tour bus still ridin' (Ridin')
Ik ben er fuckin' ook in, maar rij nog altijd (Rij)
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

[Chorus: Post Malone]
I want you out of my head (Head)
Ik wil je uit mijn hoofd (Hoofd)
I want you out of my bedroom tonight (Bedroom)
Ik wil je uit mijn slaapkamer vannacht (Slaapkamer)
There's no way I could save you (Save you)
Er is geen manier dat ik je kan redden (Je redden)
'Cause I need to be saved, too (Saved, too)
Want ik moet ook gered worden (Gered, ook)
I'm no good at goodbyes
Ik ben niet goed in afscheid

[Outro: Post Malone & Young Thug]
Goodbye, goodbye, goodbye (Bye, bye)
Vaarwel, vaarwel, vaarwel (Dag, dag)
Goodbye, goodbye, goodbye (Bye, bye)
Vaarwel, vaarwel, vaarwel (Dag, dag)
(Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)
Goodbye, goodbye, goodbye (Bye, bye, bye)
Vaarwel, vaarwel, vaarwel (Dag, dag)
I'm no good at goodbyes
Ik ben niet goed in afscheid
Goodbye, goodbye, goodbye (Bye, bye)
Vaarwel, vaarwel, vaarwel (Dag, dag)
Goodbye, goodbye, goodbye (Bye, bye)
Vaarwel, vaarwel, vaarwel (Dag, dag)
Goodbye, goodbye, goodbye (Bye, bye)
Vaarwel, vaarwel, vaarwel (Dag, dag)
I'm no good at goodbyes
Ik ben niet goed in afscheid

Giveaway Pulsa
Share This : Ikuti Terjemahan Lirik Lagu di
Terjemahan Lirik Lagu