Billie Eilish - bury a friend | Songteksten en Nederlandse Vertaling


[Intro: Crooks]
Billie

[Chorus: Billie Eilish]
What do you want from me? Why don't you run from me?
Wat wil je van me? Waarom loop je niet weg van me?
What are you wondering? What do you know?
Wat denk je? Wat weet je?
Why aren't you scared of me? Why do you care for me?
Waarom ben je niet bang van me? Waarom ben je bezorgd voor me?
When we all fall asleep, where do we go?
Wanneer we allemaal slapen, waar gaan we heen?

[Verse 1: Billie Eilish & Crooks]
Come here
Kom hier
Say it, spit it out, what is it exactly
Zeg het, spuw het uit, wat is het exact
You're payin'? Is the amount cleanin' you out? Am I satisfactory?
Dat je betaalt? Is de hoeveelheid dat je kuist, ben ik bevredigend?
Today, I'm thinkin' about the things that are deadly
Vandaag, denk ik aan de dingen die dodelijk zijn
The way I'm drinkin' you down
De manier waarop ik je neerdrink
Like I wanna drown, like I wanna end me
Alsof ik wil verdrinken, alsof ik het wil eindigen

[Refrain: Billie Eilish]
Step on the glass, staple your tongue (Ahh)
Stap op het glas, niet je tong
Bury a friend, try to wake up (Ah-ahh)
Begraaf een vriend, probeer wakker te worden
Cannibal class, killing the son (Ahh)
Kannibaal klas, doden de zon
Bury a friend, I wanna end me
Begraaf een vriend, ik wil het eindigen

[Pre-Chorus: Billie Eilish]
I wanna end me
Ik wil het eindigen
I wanna, I wanna, I wanna… end me
Ik wil, ik wil, ik wil... het eindigen
I wanna, I wanna, I wanna…
Ik wil, ik wil, ik wil...

[Chorus: Billie Eilish]
What do you want from me? Why don't you run from me?
Wat wil je van me? Waarom loop je niet weg van me?
What are you wondering? What do you know?
Wat denk je? Wat weet je?
Why aren't you scared of me? Why do you care for me?
Waarom ben je niet bang van me? Waarom ben je bezorgd voor me?
When we all fall asleep, where do we go?
Wanneer we allemaal slapen, waar gaan we heen?

[Verse 2: Billie Eilish & Crooks]
Listen
Luister
Keep you in the dark, what had you expected?
Hou je in het donker, wat had je verwacht?
Me to make you my art and make you a star
Ik om je mijn kunst te maken en je een ster te maken
And get you connected?
En je te verbinden?
I'll meet you in the park, I'll be calm and collected
Ik ontmoet je in de park, ik zal kalm en gelijkmoedig zijn
But we knew right from the start that you'd fall apart
Maar we wisten van in het begin dat je uiteen zou vallen
'Cause I'm too expensive
Want ik ben te duur
It's probably somethin' that shouldn't be said out loud
Je praat zal iets zijn dat je niet luid op zou moeten zeggen
Honestly, I thought that I would be dead by now (Wow)
Eerlijk, ik dacht dat ik nu al dood zou zijn
Calling security, keepin' my head held down
Bel de bewaking, hou je hoofd nar beneden
Bury the hatchet or bury a friend right now
Begraaf de bijl of begraaf je vriend nu

[Bridge: Billie Eilish & Crooks]
For the debt I owe, gotta sell my soul
Voor de schuld dat ik bezit, moet mijn ziel verkopen
'Cause I can't say no, no, I can't say no
Want ik kan geen nee, nee zeggen, geen nee zeggen
Then my limbs all froze and my eyes won't close
Dan zijn mijn ledematen bevroren en mijn ogen willen niet sluiten
And I can't say no, I can't say no
En ik kan geen nee zeggen, kan geen nee zeggen
Careful
Opgepast

[Refrain: Billie Eilish]
Step on the glass, staple your tongue (Ahh)
Stap op het glas, niet je tong
Bury a friend, try to wake up (Ah-ahh)
Begraaf een vriend, probeer wakker te worden
Cannibal class, killing the son (Ahh)
Kannibaal klas, doden de zon
Bury a friend, I wanna end me
Begraaf een vriend, ik wil het eindigen

[Pre-Chorus: Billie Eilish]
I wanna end me
Ik wil het eindigen
I wanna, I wanna, I wanna… end me
Ik wil, ik wil, ik wil... het eindigen
I wanna, I wanna, I wanna…
Ik wil, ik wil, ik wil...

[Chorus: Billie Eilish]
What do you want from me? Why don't you run from me?
Wat wil je van me? Waarom loop je niet weg van me?
What are you wondering? What do you know?
Wat denk je? Wat weet je?
Why aren't you scared of me? Why do you care for me?
Waarom ben je niet bang van me? Waarom ben je bezorgd voor me?
When we all fall asleep, where do we go?
Wanneer we allemaal slapen, waar gaan we heen?
Share This : Ikuti Terjemahan Lirik Lagu di Terjemahan Lirik Lagu